Política de Privacitat

MAYMI GERMANS, S.A. es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat les dades que Vostè ens faciliti voluntàriament (per exemple a través del correu electrònic o de formularis posats a la seva disposició en el present lloc web) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes. .Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a aquest efecte un escrit (acompanyant còpia d’un document oficial que li identifiqui) a MAYMI GERMANS, S.A. a C/ RIERA D’ARGENTONA, 7 · POL. INDUSTRIAL CAMÍ DEL MIG (08349) CABRERA DE MAR, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge la referència: “Política de privacitat”.

MAYMI GERMANS, S.A. es compromet a observar l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-los de forma confidencial i a guardar-los adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

En la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web. A més, les seves dades no seran segmentades ni tampoc farem ús de mètodes invisibles de dades personals.

És possible que en la nostra pàgina web existeixin formularis en els quals es recaptin les seves dades a finalitats concretes. En aquestes circumstàncies s’estarà a les condicions específiques  aplicables en cada cas.