Evacuació PVC i Complements

Evacuació PVC i Complements

Descripció

Canonades PVC per evacuació, accessoris i complements amb diàmetre 32 a 315 mm.

Canalons PVC per aigua pluvial, accessoris i complements circulars i trapezoidal.

Canonades PVC de pressió, accessoris i complements amb diàmetre de 40 a 315 mm.

Canonades de Polietilè, accessoris i complements amb diàmetre de 32 a 110 mm.