Plaques Gran Onda G.O., M.O. i Complements Naturvex

Placa Naturvex sense Amiant

Descripció
Cavallets angular inferior / superior
Careners
Xapa llisa per a tabic pluvial
Airejadors
Plaques sortides de fum

Mides
300 x 110 cm / 250 x 110 cm / 200 x 110 cm
152 x 110 cm / 125 x 110 cm