Aïllaments

Fibres de vidre

Descripció
Rolles de 1,20 cm d’ample

Gruixos
8 cm

Plaques Glascofoam

Mides
1,25 x 60 mm

Gruixos
3 / 4 cm

Plaques Glascopor

Descripció
DENSITAT 15: 4 / 5 cm
DENSITAT 20: 1 / 2 / 3 cm
DENSITAT 30: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 cm

Mides
2,00 x 1,20 cm