Plaques Armstrong i Perfileria

Plafó Tatra

Descripció
1,20 x 0,60 cm de 16 mm de gruix
Perfil perimetral de 3,00 mm (L)
Perfil primari de 3,60 mm (T)
Perfil secundari de 1,20 i 0,60 mm (T)