Varietats (Pi Melis, Pi Roure) • Resinoses

Cedre del Líban

Gruixos
52 / 76 mm

Pi Avet

Gruixos
75 mm

Pi Melis

Gruixos
27 / 52 / 63 / 76 mm