SERVEIS

El nostre objectiu és satisfer als nostres clients, per això oferim un ampli ventall de serveis que facilita tot el procés:
des del treball industrial fins al client final

PictoMaymi

SERRA CINTA

PictoMaymi

MOTLLURADORA

PictoMaymi

SECCIONADORES

PictoMaymi

CALIBRADORA

PictoMaymi

ENCOLADORA DE CANTELL

PictoMaymi

CAIRADORA DE CURVES

PictoMaymi

PULIDORA / REGRUIXADORA

PictoMaymi

CONTROL NUMÈRIC DE 4 EIXOS